Opleidingen | Karwei Bouwmarkten

Algemene informatie

Heb jij interesse en ambitie om je verder te ontwikkelen in de rol van verkoper, retailspecialist of zelfs manager? Onze BBL-opleidingen bieden je deze kans. De opleiding wordt betaald door ons en je mag ook nog eens onder werktijd naar de lesbijeenkomsten… is dat niet mooi?

 We bieden deze Mbo-opleidingen aan in eigen BBL-klassen, waarin collega’s van je zitten, maar ook in zogenaamde BBL-clusterklassen, waarin naast je collega’s ook medewerkers van andere retailers kunnen zitten. Je zit gemiddeld met 12 collega’s in een klas. Het aantal leslocaties is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

Deze BBL-opleidingen zijn ontwikkeld door NCVB-bedrijfsopleidingen (onderdeel van ROC Tilburg, in nauwe samenwerking met ons. Hierdoor is de lesstof herkenbaar en zeer praktisch toepasbaar in de bouwmarkt.  Omdat deze opleidingen vooral gericht zijn op leren in de praktijk, is de voorwaarde dat je een contract moet hebben van minimaal 18 uur per week.

Opleidingen

BBL-2 (RETAILMEDEWERKER)                        Instroomeisen: VMBO of hoger                                                             Duur: 1 jaar. Start jaarlijks voorjaar en/of najaar

BBL-3 instroom (RETAILSPECIALIST)            Instroomeisen: VMBO of hoger                                                             Duur: 1,5 jaar: Start jaarlijks voorjaar en/of najaar

BBL-3 doorstroom (RETAILSPECIALIST)       Instroomeisen: minimaal BBL-2 diploma Verkoper (Retail)         Duur: 1 jaar: Start jaarlijks voorjaar en/of najaar

BBL-4 regulier (RETAILMANAGER)                Instroomeisen: BBL-2 of BBL-3, kan ook HAVO zijn                       Duur: 1,5 jaar. Start jaarlijks voorjaar en/of najaar

BBL-4 MEDEWERKER DOORSTROOM TRAJECT NEXT PLUS (MDT-NP) Deze opleiding is een BBL-4 programma, aangevuld met extra managementvaardigheden, met als doel plaatsing als Assistent-Manager. Instroomeisen: medewerkers met een geschikte vooropleiding in het voortgezet onderwijs of een BBL-2/3 opleiding. Duur: 1,5 jaar. Start zodra er een groep van 13 deelnemers vol is.Begeleiding

Praktijkopleider: Je wordt tijdens de opleiding begeleid door een praktijkopleider uit de eigen bouwmarkt, vaak een (Assistent) Bouwmarktmanager. Hij/zij begeleidt de cursist door het geven van feedback, proeve van bekwaamheid te houden, opdrachten te beoordelen, mee te kijken in de planning, voortgangsgesprekken te houden, etc.  Alle praktijkopleiders krijgen een opleiding van NCVB waarmee zij gecertificeerd zijn om jou te begeleiden.

Docent: De docenten kennen de bouwmarkt en kennen de lesstof. Zij weten een goede praktische vertaling te maken vanuit de theorie naar jouw werkplek. 

BPV-docent: De Beroeps-Praktijk-Vormend docent bezoekt een aantal keer per opleiding de werkplek en coacht/begeleidt de praktijkopleider en jou.  Hij beoordeelt ook diverse opleidingsonderdelen.

Afdeling Opleidingen: De BBL-opleidingen maken een belangrijk onderdeel uit van ons opleidingshuis. Afdeling opleidingen ondersteunt alle opleidingen op professionele wijze. Voor vragen kun je hier altijd terecht via opleidingen@intergamma.nl